články a studie

Banky ve vlastnictví klientů – výhody rozmanitého finančního sektoru (Glopolis). Autoři studie prozkoumali údaje pocházející z 68 zemí s cílem nalézt úspěšné alternativy ke komerčním bankám a nalezli čtyři hlavní skupiny finančních ústavů ve vlastnictví klientů: družstevní banky, družstevní záložny, komunitní rozvojové finanční instituce (CDFIs) a spořitelny veřejné služby. Jejich společným rysem je cíl vytvořit hodnotu pro zainteresované osoby, nikoli pouze pro akcionáře. Studie pojednává trendy charakteristické pro tento typ bank, jejich výhody a co může limitovat jejich úspěšnost.

http://glopolis.org/cs/clanky/studie-banky-ve-vlastnictvi-klientu/

book1

Strong and Straightforward: The Bussines Case for Sustainable Banking (GABV) – studie Global Alliance for Banking on Values  nabízí srovnání výkonu konvenčních a etických bank. Ukazuje mimo jiné, že v době finanční krize si etické finanční instituce vedly lépe, než banky konvenční. Studie je v angličtině.

http://www.gabv.org/wp-content/uploads/GABV-Report_Strong-and-Straightforward_The-Business-Case-for-Sustainable-Banking1.pdf

book2