Akuality

Etické bankovnictví jako cesta k udržitelnému finančnímu systému

Současný finanční systém je překážkou v rozvoji k udržitelné společnosti, je řízen krátkodobými vyhlídkami a stále opomíjí asi 2,5 miliardy světové populace. To je jedním z nálezů pracovního dokumentu Values based banking: Bringing the voice of the citizen into finance¹ sepsaného „Vídeňskou skupinou“² pro UNEP Inquiry: Design of a Sustainable Financial System, dvouleté studie pod hlavičkou Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) s cílem zjistit, jakým způsobem by bylo možné nastavit finanční systém, aby lépe sloužil udržitelnému rozvoji. Pokud chceme věřit, že je změna k udržitelnějšímu životnímu stylu možná, musíme si uvědomit, že současný systém je rozbitý a lze ho jen těžko opravit. Je

Institute for Social Banking zve na letní školu pod heslem We Cooperate!

We Cooperate! Financial solutions to jointly tackle today’s societal challenges 5-10 July, Montabaur, Germany Learn more about the programme, the methods and whom we invited to speak and/or lead workshops. The website will be updated regulary. If you have not applied yet we invite you to do so and be part of this inspiring event to learn, get new insights and network with people from around the world. Apply here. We look forward to hearing from you and see you in the beautiful Castle of Montabaur. This is what former participants say about our Summer School: „Having had the chance

Zakládáme etické finanční družstvo

Neformální pracovní skupina lidí, kteří se chtějí podílet na vzniku etické finanční instituce v ČR se na poslední březnové schůzce rozhodla, že se ke konci května bude konat ustavující schůze družstva Etika (pracovní název). Založení družstva v tento moment neznamená, že začne ihned s činností. Shodli jsme se však, že chceme přikročit k praktickým krokům a mít již formální strukturu, o kterou bychom se mohli opřít. Pokud máte zájem stát se zakládajícím členem či získat více informací, kontaktujte nás. Pokud ne, nevadí, v každém případě přejte novému družstvu do života vše nejlepší!

Spouštíme nové webové stránky

Spouštíme nové webové stránky o etických financích v ČR. Zatímco v zahraničí známe množství pozitivních příkladů etických finančních institucí, v České republice zatím žádná taková neexistuje. Snaha tento stav změnit začala konferencí ..aby peníze dávaly smysl, která proběhla v září 2013 v Brně. Na jejím základě se pak utvořila skupina lidí, která směřuje k založení etického finančního družstva, které by tuto funkci u nás zastávalo. O tom všem a dalších věcech k tématu se dočtete na těchto stránkách. Vítejte!