etické banky v evropě a ve světě

logo1

Institute for Social Banking – střechová organizace pro etické banky v EU. V současnosti má 15 členů z 11 evropských zemí. Institut pro sociální (etické) bankovnictví propaguje a podporuje koncept financí a bankovnictví, který sám sebe vymezuje vnímáním odpovědnosti jak za rozvoj lidí, tak i planety.

http://www.social-banking.org/the-institute/

logo2

Global Alliance for Banking on Values (GABV) – Globální aliance pro bankovnictví založené na hodnotách (volný překlad) je střechovou organizací, jejímiž členy jsou světově významné banky, mikrofinanční instituce a družstevní záložny uznávající principy udržitelného bankovnictví z Asie, Afriky, Austrálie, Severní a Jižní Ameriky a Evropy.

Promo video GABV: http://www.youtube.com/watch?v=qI6Ppe9tmUo

Principy udržitelného bankovnictví: http://www.gabv.org/about-us/our-principles

logo3

Triodos, Holandsko – Triodos je jednou z největších etických bank v Evropě. Působí ve Velké Británii, Belgii a Německu, přes dvě třetiny ze svých 400 000 klientů má však především v Holandsku, (kde má také hlavní kancelář) a ve Španělsku. Triodos financuje projekty a společnosti s přidanou kulturní, společenskou nebo environmentální hodnotou, první zelený fond založila v roce 1980. Poskytuje běžné spořící účty i etické investiční fondy, podporuje také mikrofinační instituce v tzv. rozvojových zemích. Jednou za rok zveřejňuje seznam všech poskytnutých půjček.

http://www.triodos.com/en/about-triodos-bank/what-we-do/

Promo video Triodos Bank: http://www.youtube.com/watch?v=gClul-ZQ2dI

logo4

Charity Bank, Velká Británie – Jedná se o první britskou autorizovanou bankou, která má oficiální statut neziskové organizace, tzv. charity status.  Charity bank poskytuje úvěry sociálním podnikům, komunitním a neziskovým organizacím a umožňuje lidem investovat své peníze v souladu s jejich hodnotami. Například u neziskových organizací se často jedná o překlenovací úvěry či o půjčky na nákup vlastních kanceláří.

http://www.charitybank.org/

logo5

GLS Bank, Německo – GLS Bank je zkratka z německého Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken. Tato sociální a ekologická banka byla založena již v roce 1975 jako první svého druhu v Německu. Dnes podporuje na 20 000 projektů a podnikatelských záměrů z oblasti nezávislého vzdělávání, ekologického zemědělství, komunitních projektů či obecně ekologicky a sociálně udržitelného podnikání.

https://www.gls.de/privatkunden/english-portrait/

logo6

JAK Bank, Švédsko – JAK Bank (zkratka pochází z Jord Arbete Kapital – v překladu půda, práce, kapitál) má strukturu družstva. Všichni členové banky (kolem 37 000 členů) jsou zároveň jejími vlastníky a při rozhodování se řídí principem jeden člen jeden hlas. Banka je založená na bezúročném principu – nevybírá, ani neposkytuje úrok. Půjčky jsou financovány pouze z úspor členů banky, většina půjček byla v roce 2011 poskytnuta opět jejím členům. Bankovní licenci získala JAK Bank v roce 1997, za rok jejího založení však můžeme považovat již rok 1965.

http://jak.se/

logo7

Banca Etica, Itálie – Byla první etickou bankou v Itálii, získání bankovní licence v roce 1998 bylo výsledkem dlouholeté kooperace a kampaně desítek organizací třetího sektoru. Banka Etica má strukturu blízkou družstvu: všichni akcionáři mají jeden hlas nezávisle na tom, kolik vlastní akcií. Nabízí běžné bankovní služby a podobně jako Charity Bank poskytuje úvěry sociálním podnikům, družstvům a neziskovým organizacím.

http://www.bancaetica.it/idea-and-principles

logo8

MagNET Bank, Maďarsko – současná podoba banky vznikla v několika krocích. Prvním byla transformace spořícího družstva HBV Express na banku za pomocí vstupu španělské banky Caja Navarra v roce 2008. Dalším bylo strategické rozhodnutí v roce 2009 nepokračovat v rozvoji tradičního bankovního modelu, ale založit první maďarskou komunitní banku. Oficiální rok vzniku je pak 2010, od roku 2013 je ze 100 % vlastněna maďarskými podílníky. V rámci komunitních produktů nabízí banka vkladatelům možnost rozhodnout o využití jejich úspor v rámci sedmi oblastí. Jsou jimi například ekologické zemědělství, zelená energie, výzkum a vývoj, vznik pracovních míst, zdravotní a sociální péče či kultura a vzdělávání. Banka dále nabízí specifický účet pro společensky prospěšné organizace a v rámci svého komunitního dotačního fondu rozděluje 10% zisku vybraným organizacím. Do rozhodování o využití peněz z dotačního fondu či podmínek pro poskytování půjček se mohou zapojit zákazníci banky.

http://www.magnetbank.hu/en/main

Další evropské etické banky: http://www.social-banking.org/the-institute/members/