mise a poslání družstva

V České republice roste zájem lidí o možnosti nakládat se svými penězi odpovědně a sociálně i environmentálně udržitelně. Žádná taková možnost ale v rámci bankovního a investičního sektoru v ČR zatím neexistuje. Etické banky v zahraničí přitom už od 70. let umožňují lidem investovat vlastní peníze v souladu s jejich hodnotami, poskytují dostupné úvěry drobným podnikatelům, neziskovým organizacím i sociálním podnikům a podporují rozvoj v místě, kde působí.  Našim cílem je, aby se podobná možnost otevřela i v rámci ČR.

Prvním vykročením v tomto směru se stala konference …aby peníze dávaly smysl, která proběhla v září 2013 v Brně. V rámci této konference se účastníci seznámili s etickým finančnictvím v Evropě a diskutovali o možnostech vzniku obdobné instituce v ČR. Na jejím základě pak vznikla neformální skupina lidí, kteří mají zájem tuto iniciativu dále podporovat, a která je dále otevřená všem potenciálním zájemcům. Iniciativu koordinuje Trast pro ekonomiku a společnost, jeden z organizátorů konference.

Poslání etického finančního družstva, jak bude zakotveno ve stanovách:

„Podporujeme potřebné projekty, jejichž smyslem je naplnění ekologických, sociálních a kulturních potřeb, a to etickým způsobem. Družstvo se při své činnosti soustředí na návratnost projektů z hlediska jejich dlouhodobé udržitelnosti, ekologické ohleduplnosti, sociálního rozměru a přínosnosti reálným a lokálním ekonomikám.

Družstvo reaguje na potřebu lidí, kterým není lhostejné, co se děje s jejich penězi. Družstvo je odpovědným prostředníkem mezi těmi, kdo chtějí zapůjčit své peníze a těmi, kdo peníze potřebují zapůjčit.

Základním principem družstva a jeho činnosti je naprostá transparentnost. Každá koruna, se kterou družstvo pracuje, má svou historii a jednoduše rozpoznatelnou stopu, zdroj a cíl. Jsme morálně i ekonomicky bezpečné prostředí.“