nedávná historie

Z konference o etických financích (Brno, 2013) vyplynulo, že v současné době je velmi obtížné, ne-li nemožné, založit banku či družstevní záložnu „na zelené louce“, tedy prostřednictvím žádosti o licenci u České národní banky (ČNB). Důvodem jsou především velmi vysoké kapitálové a administrativní požadavky ČNB. Zároveň zřejmě nelze v dohledné době očekávat vstup zahraniční etické banky s evropskou licencí na český trh. V České republice však můžeme navázat na bohatou historii úvěrních družstev – záložen a kampeliček – které vznikaly v předválečném Československu z iniciativy místních komunit, financovaly místní projekty a často fungovaly na převážně dobrovolnické bázi.

Bylo tedy navrženo soustředit další úsilí na založení státem nelicencované finanční instituce.  Tedy instituce, která nabízí určité spektrum finančních služeb, nemá však právní statut banky či družstevní záložny a tedy ani státem pojištěné vklady. K této možnosti vznikla pracovní skupina vzešlá z účastníků konference, která se následně setkala v listopadu 2013 v Brně. Na schůzce vznikly tři pracovní okruhy: etický, organizační (návrh stanov, praktické kroky), produktový (průzkum trhu, preferencí potenciálních investorů + přehled možných projektů).

Další schůzka proběhla v lednu a březnu 2014 v Praze. Diskutoval a vypracovával se zde návrh stanov, poslání a etického kodexu družstva a další potřebné náležitosti.  Bylo také rozhodnuto, že ke konci května bude družstvo oficiálně založeno. Výše členského vkladu byla stanovena na 2000 Kč. Stanovy i etický kodex prošly dalšími připomínkami, po jejichž zapracování bude již připravena finální verze dokumentů.

Založení družstva na konci května neznamená, že začne ihned s činností. Shodli jsme se však, že chceme přikročit k praktickým krokům a mít již formální strukturu, o kterou bychom se mohli opřít. Ve finálních stanovách bude také zakotveno, že o všech důležitých záležitostech z hlediska fungování družstva budou rozhodovat všichni členové systémem jeden člen jeden hlas.

 Pokud máte zájem jakýmkoli způsobem přispět ke vzniku etické finanční instituce v ČR či byste se rádi dozvěděli více, kontaktujte nás.