konference 2013

V polovině září proběhla v Brně první konference na téma etického finančnictví v České republice. Zijstěte více o pozvaných zahraničních hostech a výstupech.

Více informací

aktuality

Etické bankovnictví jako cesta k udržitelnému finančnímu systému

Současný finanční systém je překážkou v rozvoji k udržitelné společnosti, je řízen krátkodobými vyhlídkami a stále opomíjí asi 2,5 miliardy světové populace. To je jedním z nálezů pracovního dokumentu Values based banking: Bringing the voice of the citizen into finance¹ sepsaného „Vídeňskou skupinou“² pro UNEP Inquiry: Design ... Více informací

Institute for Social Banking zve na letní školu pod heslem We Cooperate!

We Cooperate! Financial solutions to jointly tackle today’s societal challenges 5-10 July, Montabaur, Germany Learn more about the programme, the methods and whom we invited to speak and/or lead workshops. The website will be updated regulary. If you have not applied yet we invite ... Více informací

Zakládáme etické finanční družstvo

Neformální pracovní skupina lidí, kteří se chtějí podílet na vzniku etické finanční instituce v ČR se na poslední březnové schůzce rozhodla, že se ke konci května bude konat ustavující schůze družstva Etika (pracovní název). Založení družstva v tento moment neznamená, že začne ihned s ... Více informací

Více aktualit

poslání družstva

V České republice roste zájem lidí o možnosti nakládat se svými penězi odpovědně a sociálně i environmentálně udržitelně. Žádná taková možnost ale v rámci bankovního a investičního sektoru v ČR zatím neexistuje. Etické banky v zahraničí přitom už...

Více informací

články a studie

Banky ve vlastnictví klientů – výhody rozmanitého finančního sektoru (Glopolis). Autoři studie prozkoumali údaje pocházející z 68 zemí s cílem nalézt úspěšné alternativy ke komerčním bankám a nalezli čtyři hlavní skupiny finančních ústavů ve vlastnictví...

Více informací

o konferenci

V polovině září proběhla v Brně první konference na téma etického finančnictví v České republice. Akce se pod názvem  …aby peníze dávaly smysl uskutečnila na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity ve čtvrtek a pátek 12. a 13. září...

Více informací

kontakt

adresa:
Trast pro ekonomiku a společnost, o.s.
Údolní 33
602 00 Brno

mobil: +420 736 643 394
email: info@thinktank.cz

Více informací