o konferenci

V polovině září proběhla v Brně první konference na téma etického finančnictví v České republice. Akce se pod názvem  …aby peníze dávaly smysl uskutečnila na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity ve čtvrtek a pátek 12. a 13. září 2013.

Cílem konference bylo nastartovat proces vedoucí ke vzniku finanční instituce, která by umožňovala lidem v České republice nakládat se svými finančními prostředky eticky, společensky a environmentálně udržitelně. Konference přivedla do Česka vybrané představitele etických bank ze zahraničí s jejich inspirací a zkušenostmi. Zároveň se konference zúčastnilo na 70 domácích odborníků a jednotlivců (z akademické, neziskové, státní i soukromé sféry), kterým není lhostejné, jaký vliv mají koncentrované peníze bank na budoucnost naší země.

Zahraničními hosty konference byli například: Ugo Biggeri, prezident italské Banca Etica; Malcolm Hayday, zakladatel a bývalý ředitel britské Charity Bank, dnes ředitel střechové evropské organizace Institute for Social Banking; Oscar Kjellberg, bývalý dlouholetý ředitel švédské bezúročné banky JAK či Hans-Florian Hoyer, představitel německé ekologické a sociální banky GLS Bank.

Více informací:Aby penize

V České republice roste zájem lidí o možnosti nakládat se svými penězi odpovědně a sociálně i environmentálně udržitelně. Žádná taková možnost ale v rámci bankovního a investičního sektoru v ČR zatím neexistuje. Etické banky v zahraničí přitom už od 70. let umožňují lidem investovat vlastní peníze v souladu s jejich hodnotami, poskytují dostupné úvěry drobným podnikatelům, neziskovým organizacím i sociálním podnikům a podporují rozvoj v místě, kde působí. Německá GLS, švédská JAK Medlemsbank, britská Charity Bank či italská Banca Etica tak dnes mají desítky tisíc členů a klientů a investují např. do projektů spojených s ekologickým zemědělstvím, vzděláváním, či sociálním bydlením.  Studie Global Alliance for Banking on Values navíc ukázala, že banky podnikající eticky byly v dlouhodobém srovnání ekonomicky úspěšnější, než mnohé konvenční banky.

Rozdíl nezi komerčními a etickými bankami popsal například Malcolm Hayday: ”Etické banky nemaximalizují svůj zisk; férový zisk je pro ně jen vedlejším výsledkem. Neangažují se ve spekulativních financích a za účelem přepůjčování si nepůjčují na peněžním trhu. Úvěrují pouze pomocí peněž střadatelů. Jsou často spoluvlastněné střadateli a mohou mít právní formu družstva. Úhelnými kameny etického bankovnictví jsou otevřenost a podpora komunitního rozměru života. Jako klient etické banky víte, komu jsou vaše peníze půjčovány a jak jsou použity. Často máte rovněž příležitost se přímo s financovanými organizacemi potkat, především jsou-li z vašeho okolí, poznat, jaký přinášejí prospěch a navázat s nimi další vztah.”

Aby penize2

Závěry konference:

Ze závěrů konference vyplynulo, že v současné době je velmi obtížné, ne-li nemožné, založit banku či družstevní záložnu „na zelené louce“, tedy prostřednictvím žádosti o licenci u České národní banky (ČNB). Důvodem jsou především velmi vysoké kapitálové a administrativní požadavky ČNB. Zároveň zřejmě nelze v dohledné době očekávat vstup zahraniční etické banky s evropskou licencí na český trh. V České republice však můžeme navázat na bohatou historii úvěrních družstev – záložen a kampeliček – které vznikaly v předválečném Československu z iniciativy místních komunit, financovaly místní projekty a často fungovaly na převážně dobrovolnické bázi.

Bylo tedy navrženo soustředit další úsilí zejména na dvě možnosti. První je založení státem nelicencované finanční instituce.  Tedy instituce, která nabízí určité spektrum finančních služeb, nemá však právní statut banky či družstevní záložny a tedy ani státem pojištěné vklady. K této možnosti vznikla pracovní skupina vzešlá z účastníků konference. Druhá pracovní skupina bude dále stavět na možnostech internetu. Jejím cílem je vytvoření vzájemného elektronického úvěrního systému.

Pokud máte zájem jakýmkoli způsobem přispět ke vzniku etické finanční instituce v ČR či byste se rádi dozvěděli více, kontaktujte nás.

Odkazy:

Videozáznam konference

Rozhovor s Ugo Biggerim pro Sedmou generaci: http://www.sedmagenerace.cz/text/detail/prilis-spolehame-na-banky

Rozhovor s Malcolmem Haydayem pro blog Osobní a společenská svoboda:

http://mahakala.webgarden.cz/rubriky/alternativni-hospodarska/charity-bank-jsme-zakladali-jako

Rozhovor s Hansem-Florianem Hoyerem a pořad o etickém finančnictví na rádiu Slobodný visielač:

http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-11-14_17-00_v-prvej-linii-eticke-banky.mp3

Konferenci organizovali: Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a Trastem pro ekonomiku a společnost.

Konference byla finančně podpořena Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu MOSUR (Mezioborová síť udržitelného rozvoje, OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130).

OPVK_hor_zakladni_logolink_CMYK_cz_UK

mosur_logo