Oscar Kjellberg

Oscar-Kjellberg
Oscar Kjellberg je bývalým dlouholetým ředitelem švédské bezúročné družstevní banky JAK, která má dnes 38 000 členů.  Členové banky si v ní ukládají peníze, aniž by dostávali úrok, a pokud si vezmou úvěr, platí jen administrativní poplatek, který pokrývá náklady fungování banky. V současné době je na volné noze, přednáší, vyučuje, píše a v praxi rozvíjí alternativní metody komunitního financování, kdy členové komunity sami financují přírodě příznivé projekty, které jim pak dlouhodobě slouží. Tyto komunitní projekty například umožňují, aby lidé namísto do banky investovali do biozemědělského projektu ve svém regionu.  Většinou pak nedostávají fixní úrok resp. dividendu, ale podíl na zisku, resp. mohu být vyplácení i v naturáliích (obnovitelné zdroje, bioplodiny apod.).  Oscar Kjellberg  vychází z přesvědčení, že věk fosilních paliv, které umožňovaly ekonomický růst, se blíží svému konci a je proto třeba hledat nové cesty investování a spoření, které by fungovaly v nové, nerůstové ekonomice.