Hans-Florian Hoyer

Hans-Florian-Hoyer
Hans-Florian Hoyer na konferenci představí historii a principy fungování německé banky GLS Bank (Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken). Tato sociální a ekologická banka byla založena již v roce 1975 jako první svého druhu v Německu. Dnes podporuje na 20 000 projektů a podnikatelských záměrů z oblasti nezávislého vzdělávání, ekologického zemědělství, komunitních projektů či obecně ekologicky a sociálně udržitelného podnikání. Hans-Florian Hoyer vystudoval architekturu ve Stuttgartu, s GLS je spojen již od roku 1986, kde za tu dobu zastával řadu funkcí – od místa programátora a správce bankovních softwarů, přes pozici bankéře či od roku 2003 mluvčího zaměstnanců.