Ugo Biggeri

Ugo-Biggeri
Ugo Biggeri je od roku 2010 prezidentem italské Banca Etica, s institucí je však spojen již od jejích počátků. Tato banka je první etickou bankou v Itálii, získání bankovní licence v roce 1998 bylo výsledkem dlouholeté spolupráce a kampaně desítek organizací třetího sektoru. Banka Etica má strukturu blízkou družstvu: všichni akcionáři mají jeden hlas nezávisle na tom, kolik vlastní akcií. Nabízí běžné bankovní služby a podobně jako Charity Bank poskytuje úvěry sociálním podnikům, družstvům a neziskovým organizacím. Ugo Biggeri je zároveň ředitelem investiční společnosti Etica sgr, založené roku 2000, která rozvíjí a propaguje společensky odpovědné investování. Vystudoval fyziku, kterou také vyučoval na univerzitě ve Florencii. Několik let pracoval jako konzultant v oblasti obnovitelných zdrojů energie a odpadového hospodářství. Od roku 1985 je také spojen s neziskovou organizaci Mani Tese, zabývající se rozvojovými tématy a spravedlností ve vztahu globálního Severu a Jihu.